Важна инструкция за безопасност

Молим собствениците на инструменти за шлайфане от моделите PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE и PSS 2000 A от периода на производство юни до август 2007 г. да обърнат внимание на следното: От този момент тези инструменти не трябва да се използват повече или да се дават на други лица. Въпросните инструменти се заменят безплатно. На следния линк ще намерите инструкцията за безопасност.

Така ще проверите дали Вашият инструмент за шлайфане е засегнат:

1. Проверете дали имате инструмент от въпросните модели:

Става въпрос за следните модели: PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE и PSS 2000 A. Кой модел имате, можете да прочетете на инструмента (къде точно, вижте на следващата снимка).

В случай, че имате един инструмент от изброените модели, Вашият инструмент би могъл да бъде засегнат. За да проверите това, моля продължете със стъпка 2. В случай, че Вашият инструмент не принадлежи към нито един от тези модели, Вашият инструмент не е засегнат.

2. Проверете дали Вашият инструмент е засегнат:

Моля въведете номера на инструмента и серийния номер на Вашия инструмент за шлайфане в следния формуляр за проверка. Къде ще ги намерите на Вашия инструмент, вижте показаното на следната снимка. Моля обърнете внимание, че трябва да се попълнят и двете полета.

За допълнителни въпроси се свържете с нашата безплатна сервизна гореща линия: 008001113205

Нашата сервизна гореща линия е достъпна както следва:

Понеделник до четвъртък: 8.30 до 17.30 ч.