მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების მითითება

ზუმფარა დანადგარების მფლობელებს, რომლებსაც აქვთ მოდელები PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE და PSS 2000 A, რომლებიც წარმოებულია 2007 წლის ივნისიდან აგვისტომდე გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემდეგი: ამიერიდან, დაუშვებელია მათი გამოყენება ან გასხვისება. დაზიანებული დანადგარები უფასოდ გადაიცვლება. ქვემოთ მოცემულ ბმულში იხილავთ უსაფრთხოების მითითება.

ამგვარად, თქვენ შეძლებთ შეამოწმოთ, ხომ არ არის დაზიანებული თქვენი ზუმფარა დანადგარი:

1. შეამოწმეთ, თუ ფლობთ დაზიანებული ტექნიკის მოდელს:

დაზიანებულია შემდეგი მოდელები: PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE და PSS 2000 A. თუ რომელი მოდელი გაქვთ თქვენ, შეგიძლიათ წაიკითხოთ უშუალოდ დანადგარზე (კონკრეტულად თუ სად მდებარეობს ეს, იხილეთ დასურათებაში).

თუ თქვენ გაგაჩნიათ ჩამოთვლილი მოდელის ტექნიკა, შესაძლოა თქვენი დანადგარი დაზიანებული იყოს. ამის შესამოწმებლად, გთხოვთ მიმართეთ მე-2 ნაბიჯს. თუ თქვენი დანადგარი არ მიეკუთვნება ამ მოდელებს, თქვენი ტექნიკა დაზიანებული არ არის.

2. შეამოწმეთ, თუ დაზიანებულია თქვენი ტექნიკა:

გთხოვთ, შემოწმების შემდეგ ფორმაში, შეიყვანეთ თქვენი ზუმფარის დანადგარის და სერიის ნომერი . თუ სად შეგიძლიათ ტექნიკაზე ამის ნახვა, იხილავთ შემდეგ დასურათებაში. გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ ორივე ველი უნდა იყოს შევსებული.

შეკითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ საკონტაქტო ფორმულარით დაგვიკავშირდეთ.

საკონტაქტო ფორმულარი