Svarīgs pasākums Jūsu drošībai

Personām, kam pieder slīpēšanas instrumentu modeļi PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE un PSS 2000 A, kas ražoti laika posmā no 2007. gada jūnija līdz augustam, jāievēro sekojošais. Šos instrumentus no šā brīža vairs nedrīkst lietot vai nodot tālāk citam lietotājam. Tas attiecas arī uz slīpēšanas instrumentiem, kas laika posmā no 2007. gada jūnija līdz 2009. gada decembrim ieskaitot ir tikuši remontēti. Minētie instrumenti tiks bez maksas nomainīti. Aktivizējot sekojošo saiti, Jūs atradīsit Drošības noteikumi.

Tos lasot, Jūs varēsit pārliecināties, vai minētais drošības pasākums attiecas uz Jums piederošo slīpēšanas instrumentu.

1. Pārliecinieties, ka Jums pieder kāds no sekojošo modeļu instrumentiem.

Uzmanība jāpievērš sekojošo modeļu instrumentiem: PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE un PSS 2000 A. Modeļa nosaukumu var nolasīt tieši uz instrumenta (tas ir parādīts sekojošajā attēlā).

Ja Jums pieder kāds no augstāk norādīto modeļu instrumentiem, uz to var attiekties šeit minētais drošības pasākums. Lai par to pārliecinātos, lūdzam pāriet uz soli 2. Ja Jūsu instruments nepieder ne pie viena no šiem modeļiem, tas nozīmē, ka šis drošības pasākums uz to neattiecas.

2. Pārbaudiet, vai uz Jūsu instrumentu attiecas augšminētais drošības pasākums.

Lūdzam ierakstīt sava slīpēšanas instrumenta izstrādājuma numuru un sērijas numuru sekojošā pārbaudes formulārā. Sekojošajā attēlā ir parādīts, kur tie ir atrodami uz Jūsu instrumenta. Lūdzam atcerēties, ka ir jāaizpilda abi lauki.

Ja Jūsu instruments laika posmā no 2007. gada jūnija līdz 2009. gada decembrim ir ticis remontēts, lūdzam noteikti saistīties ar mūsu servisa dienestu pa karstās līnijas tālruni 00371 67146262*.

Pa mūsu servisa dienesta karstās līnijas tālruni var piezvanīt sekojoši.

Pirmdiena līdz piektdiena: plkst. 09.00 līdz 18.00