Важна безбедносна напомена

Сопствениците на уредите за брусење од моделите PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE и PSS 2000 A произведени во периодот од јуни до август 2007 се замолуваат да обрнат внимание на следното: Овие уреди од овој момент не смеат повеќе да се користат или да се предадат на други лица. Засегнатите уреди ќе се заменат бесплатно. На овој линк ќе најдете Безбедносна напомена.

На овој начин ќе проверите, дали ова се однесува на Вашиот уред за брусење:

1. Проверете, дали имате уред од засегнатите модели:

Следните модели се засегнати: PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE и PSS 2000 A. Кој модел го имате, може да се прочита директно на уредот (каде точно, видете на следната слика).

Доколку имате уред од наведените модели, Вашиот уред би можел да биде засегнат. За да го проверете ова, Ве молиме продолжете со чекор 2. Доколку Вашиот уред не припаѓа на овие модели, тогаш тој не е засегнат.

2. Проверете, дали Вашиот уред е засегнат:

Ве молиме внесете го бројот на уредот и серискиот број на Вашиот уред за брусење во следниот формулар за проверка. Каде да ги најдете на Вашиот уред, ќе видете на приказот на следната слика. Ве молиме внимавајте, двете полиња мора да бидат пополнети.

Доколку има дополнителни прашања, можете да нѐ контактирате преку контактниот формулар.

контакт форма