Dôležité bezpečnostné upozornenie

Prosíme majiteľov brúsok modelov PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE a PSS 2000 A vyrobených od júna do augusta 2007, aby venovali pozornosť nasledujúcej informácii: Toto náradie sa odteraz už nesmie používať alebo postúpiť ďalším osobám. Platí to aj pre brúsky, ktoré boli od júna 2007 do konca decembra 2009 opravované. Toto náradie bude bezplatne vymenené. Pod nasledujúcim odkazom nájdete Bezpečnostné upozornenie.

Nasledujúcim spôsobom overíte, či sa uvedené upozornenie týka vašej brúsky:

1. Skontrolujte, či máte náradie príslušných modelov:

Týka sa to nasledujúcich modelov: PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE a PSS 2000 A. Priamo na náradí nájdete uvedené, ktorý model máte (na nasledujúcom obrázku vidíte, kde presne).

Ak máte náradie modelov, ktoré sú na zozname, môže sa uvedené upozornenie týkať vášho náradia. Overíte si to v kroku 2. Ak vaše náradie nepatrí ani k jednému z týchto modelov, uvedené upozornenie sa netýka vášho náradia.

2. Skontrolujte, či sa uvedené upozornenie týka vášho náradia:

Prosím, zaznamenajte číslo náradiasériové číslo vašej brúsky do nasledovného kontrolného formulára. Na obrázku je zobrazené, kde na náradí ich nájdete. Prosím, nezabudnite, že obidve polia musia byť vyplnené.

Keď bolo vaše náradie od júna 2007 do decembra 2009 opravované, v každom prípade sa spojte priamo s našou servisnou linkou na čísle +421 248 703 888*.

Naša servisná horúca linka je dostupná takto:

pondelok až piatok: 09.00 až 17.00

*Pre volajúcich z pevnej linky s paušálom je hovor bezplatný. Všetci ostatní volajúci platia podľa tarify vášho operátora za miestny alebo diaľkový hovor.