Važna bezbednosna napomena

Vlasnici brusilica modela PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE i PSS 2000 A iz perioda proizvodnje od juna do avgusta 2007. godine se mole da uvaže sledeće: Ovi uređaji se od sada ne smeju više koristiti ili dalje prosleđivati. Uređaji na koje se to odnosi biće besplatno zamenjeni. Na sledećem linku pronaći ćete Bezbednosna napomena.

Tako ćete proveriti da li se to odnosi na vaš uređaj:

1. Proverite da li posedujete neki od modela na koje se to odnosi:

To se odnosi na sledeće modele: PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE i PSS 2000 A. Koji model posedujete možete direktno pročitati na uređaju (gde tačno, pogledajte sledeću sliku).

Ako posedujete neki od navedenih modela, vaš uređaj može biti jedan od onih na koje se to odnosi. Da bi ovo proverili nastavite sa korakom 2. Ako vaš uređaj ne pripada nijednom od ovih modela, onda se to ne odnosi na vaš uređaj.

2. Proverite da li se to odnosi na vaš uređaj:

Molimo vas da unesete broj uređaja i serijski broj vaše brusilice u sledeći formular za proveru. Na sledećoj slici možete videti gde možete da ih pronađete na uređaju. Molimo vas da imate na umu da oba polja moraju biti popunjena.

Za dodatne informacije obratite se našoj dežurnoj servisnoj liniji na: +381 11 2052600*

Naša dežurna servisna linija je kao što sledi dostupna:

Ponedeljak do petka: 08.00 do 20.00 sati

*Za sve pozivaoce koji imaju telefonski priključak sa fiksnim neograničenim pozivima poziv je besplatan. Svi drugi pozivaoci plaćaju samo lokalnu i tarifu na daljinu vašeg operatera telefonskih usluga.