Viktig säkerhetsinformation

Ägare av slipverktyg modell PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE och PSS 2000 A från produktionsperioden från juni till augusti 2007 ombeds observera följande: Dessa apparater får från och med nu inte längre användas eller lämnas vidare. Berörda apparater kommer bytas ut utan kostnad. Under följande länk hittar du Säkerhetsinformation.

Så här kontrollerar du om din slipmaskin berörs:

1. Kontrollera om du har en apparat av någon av de berörda modellerna:

Följande modeller är berörda: PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE och PSS 2000 A. Vilken modell du har kan du läsa direkt på enheten (exakt var ser du på bilden nedan).

Om du har en apparat av någon av de modeller som anges, kan din apparat påverkas. För att kontrollera detta, gå vidare till steg 2. Om din apparat inte är någon av dessa modeller påverkas den inte.

2. Kontrollera om din apparat berörs:

Ange apparat- och serienummer på din slipmaskin i följande kontrollformulär. Var på apparaten du hittar dessa visas i följande bild. Observera att båda fälten måste vara ifyllda.

För ytterligare information, kontakta vår servicetelefon på: 0046 8 750 16 00

Vår servicetelefon är tillgänglig enligt följande:

Måndag till fredag: 08:00 till 17:00